Vi kommer att medverka på Folk och Kultur med seminariet ”Särarten hos ideella kultursektorn och möjligheterna i det”.

Under seminariet reder vi ut vad som särskiljer den ideella kultursektorn från övriga kultursektorer och vad det innebär. Den ideella sektorn finns över hela vårt land och kan upplevas som flyktig och spretig. Vi diskuterar hur den ideella sektorn passar in i kulturpolitiken och målar upp en bild av hur det ideella kulturskapandet ser ut i Sverige idag.

Under seminariets gång kommer vi också att peka på skillnader och likheter och visa på goda exempel där föreningslivet och kulturinstitutioner samarbetar. Det ideella är ett fundament i vårt demokratiska system och en avgörande del i uppfyllandet av de kulturpolitiska målen. Det kommer att finnas en konstnär på plats som under seminariets gång skapar sin konst med inspiration av samtalet. 

Du hittar facebookeventet här.

Folk och Kultur är en ny arena för det breda kultursamtalet i olika former, inom alla politikerområden. Konventet är en mötesplats för offentlig och privat sektor, för media, föreningar, akademin och medborgarna – med en scen för konstnärliga upplevelser. Arrangörer och initiativtagare till Folk och Kultur är Länsteatrarna i Sverige, Regional Musik i Sverige samt Länsmuseernas Samarbetsråd i samarbete med Eskilstuna kommun och Landstinget Sörmland.

Konventet genomförs första gången den 7-10 februari 2018 i Munkellstaden, Eskilstuna. Ta del av hela programmet och köp ditt deltagarpass påwww.folkochkultur.se.