Läs vår debattartikel idag i Eskilstuna-Kuriren där vi ställer oss frågan om vilken syn Nya Moderaterna har på kultur – om det främst tjänar som en arbetsmarknadsåtgärd? En fråga som aktualiserades i samband med Ulf Kristerssons (M) medverkan under Folk och Kultur, som pågår just nu i Eskilstuna – där vi själva hade ett seminarium imorse om särarten hos den ideella kultursektorn och möjligheterna som finns.

Vi blir jätteglada om ni vill dela artikeln i era sociala medier.
Här är artikeln i sin helhet:

Replik: Svaga ursäkter från Moderaterna

Moderaterna skäms för sin svaga kulturbudget och känner sig tvungna att motivera den i en debattartikel, publicerad den 7 februari, inför sin medverkan på kulturkonferensen Folk och Kultur. Efter en synnerligen svag insats av Moderatledaren Ulf Kristersson på samma konferens väcks nya frågetecken kring partiets inställning till kulturen. Ax, en organisation för ideella kulturorganisationer, ställer sig frågande till vad Moderaterna egentligen vill med sin kulturpolitik.

Ordförandeposten i kulturutskottet innehavs i dag av Moderaterna och de har därmed ett extra ansvar att driva på för en offensiv kulturpolitik. I en tid av högkonjunktur och stort ekonomiskt utrymme väljer de istället att lägga en kulturbudget med 1,2 miljarder mindre än regeringen. När de vidare främst beskriver kulturen med termer som tillväxt och arbetstillfällen tänker man snarare på någon slags arbetsmarknadsåtgärd snarare än kulturpolitik.

När kulturen skapar arbetstillfällen och tillväxt, vilket den ofta gör, är det självklart bra. Men det får inte ses som det överordnade syftet. Konstarternas egenvärde och de fria kulturskaparna får inte förvandlas till aktörer på en marknad. Ideella organisationer upplever redan i dag stora problem när de behandlas som företag och behöver förhålla sig till spelregler utformade för vinstdrivande verksamheter. Kulturskaparna är extra utsatta, något som konstnären Natalie Sutinen fick känna av när hennes hyresvärd Stockholmshem plötsligt tripplade hennes hyra.

Vi i kulturorganisationen Ax hoppas Moderaterna tar till sig budskapen och berättelserna de får höra på Folk och Kultur och presenterar egna reformer när de nu går in i valrörelsen. Vi vill höra om de tvärpolitiska och långsiktiga satsningar de själva efterfrågar för att skapa en offensiv kulturpolitik. För just nu är det som hörs mest dåliga ursäkter.

Anna Edlund, ordförande

Alexander Hallberg, ledamot

Ax – Kulturorganisationer i samverkan