Arvsfondsprojektet Nexus rapport ”Kulturlivets fortlevnad – En studie av finansiella möjligheter och regionala förutsättningar ” går nu att läsa och ladda ned.

Rapporten Kulturlivets fortlevnad har skrivits inom ramen för Arvsfondsprojektet Nexus, som är ett Arvsfondsprojekt som drivs av RUM – Riksförbundet Unga Musikanter i samarbete med KontaktnätetUng Media Sverige och SUB – Riksförbundet För Subkultur.