Ax kulturpolitiska enkät till riksdagspartierna
med viktiga frågor om framtidens kulturpolitik

Läs och ladda ned svaren från politikerna här!

Urval
I urvalet har alla partier med mandat i Sveriges riksdag
ingått. Alla partier har deltagit i enkäten. Ett parti har valt
att bara delvis svara på två frågor, vilket framgår i
anslutning till frågorna.


Konstruktion
Frågorna 1, 2, 4 och 5 har inledande en flervalsfråga som
partierna kan välja att motivera sitt svar till. Fråga 3 är en
öppen fråga där partierna får utforma sina egna svar.


Medverkande
Centerpartiet – Annie Lööf (Partiledare)
Kristdemokraterna – Roland Utbult (Kulturpolitisk talesperson)
Liberalerna – Christer Nylander (Kulturpolitisk talesperson)
Miljöpartiet – Amanda Lind (Kulturpolitisk talesperson)
Moderaterna – Kristina Axén Olin (Kulturpolitisk talesperson)
Socialdemokraterna – Lawen Redar (Kulturpolitisk talesperson)
Sverigedemokraterna – Bo Broman (Kulturpolitisk talesperson)
Vänsterpartiet – Visiliki Tsouplaki (Kulturpolitisk talesperson)