Ideell kulturallians söker projektledare!

Ideell kulturallians (IKA) söker en projektledare som ska driva arbetet med att utveckla samrådet mellan den regionala förvaltningen och civilsamhället inom ramen av kultursamverkansmodellen. Tjänsten innebär att mobilisera och förbereda föreningslivet på kulturområdet att delta i samråden och att bilda regionala Ideella kulturallianser i flera regioner. De regionala IKA ska efter projektet slut kunna vara…