Ax lämnar lämnar remissvar på Palett för ett stärkt civilsamhälle

Igår postade Ax sitt remissvar på utredningen Palett för stärkt civilsamhälle till Kulturdepartementet. I remissvaret för vi fram att vi vill se statistik över ideell kultur, både vad gäller att ta del av och utövande. Vi efterfrågar sänkta trösklar för unga inom föreningslivet, ett större fokus på mångfald och att nå grupper som idag är…