kulturdep1

Igår postade Ax sitt remissvar på utredningen Palett för stärkt civilsamhälle till Kulturdepartementet. I remissvaret för vi fram att vi vill se statistik över ideell kultur, både vad gäller att ta del av och utövande. Vi efterfrågar sänkta trösklar för unga inom föreningslivet, ett större fokus på mångfald och att nå grupper som idag är frånvarande från olika delar av civilsamhället, att det offentliga och civilsamhället behöver få större kunskaper om varandra, att unga borde introduceras för civilsamhället redan i skolan, att civilsamhällets behov av lokaler bör inkluderas vid byggandet av och reparationer av bostadsområden, att olika typer av engagemang ska värderas lika högt i bidragsgivandet och att mer medel behöver skjutas till den ideella sektorn för att kompensera för urholkningen som har skett de senaste åren, med mera.

Du kan läsa Ax remissvar i sin helhet här >>

Här hittar du utredningen Palett för ett stärkt civilsamhälle >>