Ax skickar in remissyttrande om storregionerna!

Den 6 oktober var deadline för att skicka in sitt remissvar på remissen om regional indelning – tre nya län (SOU 2016:48). I vårt remissvar betonade vi att vi saknar civilsamhällesperspektivet, och då särskilt vilka effekter den nya indelningen skulle kunna få för den ideella kulturen. Vi betonade att det är svårt för våra medlemsorganisationer…