Budgetpropositionen: Regeringen satsar 359 miljoner kr extra på kultursektorn. Fler ska ges möjlighet att ta del av kultur och själva uttrycka sig genom kultur. Musik- och kulturskolor får ett högre anslag. Fler muséer kan ha fri entré och möjlighet att ta emot nya grupper. Mer kultur till förorterna, samisk kultur och biografer i landsbygden. Ytterligare satsningar på demokratipolitik och diskrimineringspolitik. Mer info http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2015/09/pressmeddelande-regeringen-satsar-359-miljoner-kronor-pa-mer-kultur-till-fler/