Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, förkortat MUCF och tidigare kallat Ungdomsstyrelsen, arrangerar en högskoleutbildning på 7,5 hp tillsammans med Ersta Sköndal Högskola. Utbildningen är främst riktad till tjänstemän inom offentlig sektor och syftar till att ge en fördjupad kunskap om civilsamhället och verktyg att använda i det dagliga arbetet. Civilsamhällets historiska framväxt och relation till offentlig sektor behandlas liksom civilsamhällets särart och samhällsnytta. Mer info http://www.mucf.se/civila-samhallet-i-samhallet