Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har tagit fram rapporten Villkor för ideella föreningar och trossamfund 2014. I rapporten framgår det att tillfrågade ideella föreningar och trossamfund anser att tjänstemän i kommuner, landsting och på statlig nivå har alltför låg kompetens om civilsamhället och dess villkor. Tjänstemännen anstränger sig inte heller för att skapa ett gott samarbetsklimat med trossamfunden. Resultatet bygger på en representativ och riksomfattande enkätundersökning, uppger MUCF. Ideella föreningar uppger i undersökningen att de är beroende av bidrag i högre utsträckning än tidigare. Mer än 50 % av ideella föreningarna uppgav att att de är beroende av bidragsmedel för att kunna bedriva sin kärnverksamhet. Mer info http://www.mucf.se/kyrkor-och-ideella-organisationer-missnojda-med-myndighetskontakter