Johan Groth och Anna Edlund från Ax styrelse på språng i Almedalen!

Under 2016 har Ax verkligen haft mycket på gång, vilket inte minst visade sig på årsmötet som var det mest välbesökta hittills.

En starkare regional närvaro: Under året beviljades vi projektmedel från Kulturrådet till projektet En starkare regional närvaro – som nu anordnar den första dialogträffen med landstinget Sörmland i Eskilstuna måndagen den 12 september – det är ett perfekt tillfälle för er att komma igång med ert regionala engagemang. Under träffen har ni möjlighet att vara med och påverka kulturplanen innan den sätts, ni får även veta vilka andra möjligheter som finns att engagera sig i regionalt. Förhoppningsvis blir detta ett första steg till att synliggöra den ideella kulturen på en regional nivå.

Här hittar du anmälningsformuläret >>

Almedalen: Under Almedalsveckan hyrde Ax ett hus där alla medlemsorganisationer hade möjlighet att hyra in sig. Vi var en samlad trupp som hade flera lyckade möten med regioner och andra där vi pushade för Ax och den ideella kulturen, och vi fick många nya perspektiv med oss hem.

Remissvar: Vi har i veckan skickat in ett remissvar på utredningen Palett för ett starkare civilsamhälle om hur civilsamhället kan stärkas. Några av förslagen vi lyfter är att vi vill se statistik över den ideella kulturen, som i dagsläget inte finns. Vi efterfrågar sänkta trösklar för unga inom föreningslivet, ett större fokus på mångfald och att nå grupper som idag är frånvarande från olika delar av civilsamhället, att det offentliga och civilsamhället behöver få större kunskaper om varandra, att unga borde introduceras för civilsamhället redan i skolan, att civilsamhällets behov av lokaler bör inkluderas vid byggandet av och reparationer av bostadsområden, att olika typer av engagemang ska värderas lika högt i bidragsgivandet och att mer medel behöver skjutas till den ideella sektorn för att kompensera för urholkningen som har skett de senaste åren, med mera.

Du hittar hela remissvaret här >>

Statistikprojektet: Snart kommer statistikprojektet som Ax har drivit att sammanställas och användas för påverkansarbete, vilket blir väldigt spännande. Det är dags att insamlandet av statistik för det ideella kulturutövandet och deltagandet kommer upp på dagordningen hos våra myndigheter!

Under hösten kommer vi förutom att hålla ytterligare dialogträffar i Västra Götalandsregionen och Region Gävleborg genom projektet En starkare regional närvaro även att påbörja arbetet för att ta fram ett nytt namn för Ax, som årsmötet beslutade om.

Vi kontaktade tidigare våra medlemsorganisationer apropå ett projekt rörande hur den ideella kulturen kan bidra till att välkomna nyanlända. Vi har där träffat Migrationsverket och haft samtal och det är en tråd som vi kommer att ta upp igen till hösten.

Kontakta oss gärna om du har funderingar eller idéer på info@amatorkultur.se.

Det blir en spännande höst!