Vad har Ax gjort under 2016 egentligen? Sammanfattning av året som har gått!

År 2016 har varit ett omtumlande men också glädjande år. Ax arbete för att långsiktigt förbättra förutsättningarna för den ideella kulturen i Sverige har fortsatt med tydligare fokus och fler konkreta insatser. Ax har under året börjat skörda frukterna av det hittills utförda arbetet: Ax och Ax ståndpunkter uppmärksammas, nationellt och regionalt.

Erika och Anna som har tagit fram Inflytandeguiden. Foto: Natalia Medina

I början på året avslutades projektet Inflytandeguiden. Intresset för att öka medlemsinflytandet är stort på många håll inom civilsamhället och Ax ger kurser och håller föredrag utifrån metodmaterialet som en del av den löpande verksamheten. Det som är spännande är att flera organisationer i Europa har visat intresse för materialet. Förhoppningsvis kan vi ta fram en engelsk version av guiden genom ett EU-projekt under 2017.

Träff med Västra Götalandsregionen i projektet En starkare regional närvaro. Foto: Emilie Johansson

Ett nytt projekt såg dagen ljus under året: En starkare regional närvaro. Med stöd från Kulturrådet har Ax kunnat anställa en projektledare som har uppdraget att stärka Ax medlemsförbund på den regionala nivån. Om Ax medlemsförbund ska kunna verka inom den ram som ges av kultursamverkansmodellen krävs det att de är starka regionalt. Hittills har projektet genomfört tre regionala träffar och tre till kommer att genomföras under 2017. Intresset för projektets dialogträffar har varit stort från politiker och medlemsförbund. Många nya kontakter har skapats som kan leva vidare. Ax har ansökt om en förlängning av projektet under 2017.

Här lämnar Johan remissen på Palett för ett starkare civilsamhälle.

Under året har Ax prioriterat och intensifierat det politiska påverkansarbetet. Ax har bland annat lämnat in två remissvar (“Palett för ett starkare civilsamhälle” och utredningen om storregioner) och haft flera möten med Kulturrådet, Myndigheten för kulturanalys och kulturdepartementet. Ax har valt att underteckna Överenskommelsen som ett sätt att lyfta fram de insatser Ax medlemmar gör inom det sociala området.

Johan Groth, ordförande i Ax, och Anna Edlund, ledamot, i Almedalen 2016. Foto: Emilie Johansson

Traditionsenligt har Ax varit på plats i Almedalen för att träffa beslutsfattare och samarbetspartners. I det hus Ax hyr kan medlemsförbunden boka plats till en mycket överkomlig kostnad. I år var det tre förbund som utnyttjade denna möjlighet. Vi ser gärna fler förbund i huset under 2017! Kontakta oss på info@amatorkultur.se för att boka plats! Först till kvarn!

Vinnarna på Sveriges kortfilmfestival 2016 som arrangeras av Sveriges Film- och Videoförbund. Foto: Freja Andersson

I december hölls en workshop där några av styrelsemedlemmarna diskuterade förslag till några större framtida projektidéer som kan vara intressanta för Ax att arbeta vidare med för att kunna realisera under kommande år. Ett projekt handlar om kultur och integration och ett andra projekt handlar om utbildning för medlemmar och politiker i att kunna hantera och utöva ett kulturpolitiskt inflytande på lokal, regional och nationell nivå.

Foto: Sara Jakobsson

Mest glädjande under året är att vi kan hälsa två nya medlemmar välkomna: Riksförbundet för Subkultur (SUB) och ATR UNG (Ung Teaterscen fr.o.m. 1/1-2017). Bägge är växande förbund som aktivt arbetar med frågor om tillgång till kultur, tillgänglighet och mångfald. SUB företräder flera kulturformer som kompletterar de som redan idag finns inom Ax. Varmt välkomna säger vi!

Foto: Simon Mogren

Ax har engagerat sig i arbetet med att skapa ett Rikskulturförbund. Tanken är att skapa en motsvarighet till Riksidrottsförbundet som kan fungera som en tydlig motpart för regering och Riksdag. Arbetet är ännu i sin linda och många frågor återstår att diskutera i nära dialog med Ax medlemsförbund.

Ax är en aktiv part i det europeiska samarbetet kring Årets amatörkulturkommun. I år var det Östersund som fick utmärkelsen för sitt engagemang för den ideella kulturen. Priset överlämnades vid en högtidlig ceremoni i samband med Gastronomi- och kulturveckan. Händelsen fick ett bra genomslag i media med flera inslag vilket var väldigt kul!

Fredrik och Erik från Snask. Foto: Emilie Johansson

Informationsarbetet har varit i fokus under året. Ax har utvecklat sin webbsida och sin Facebooksida. En del av arbetet med att stärka Ax genomslag, och ett uppdrag från årsmötet, är arbeta fram ett nytt namn för föreningen. I samarbete med byrån Snask har flera spännande förslag kommit fram och styrelsen kommer att presentera ett förslag på årsmötet 2017.

En glad deltagare på Sveroks årsmöte! Foto: Emilie Johansson

Ax har fullföljt den goda vanan att tillsammans med Kulturens arrangera en kostnadsfri kurs för medlemsförbunden. I år var temat effektivt valberedningsarbete. Sex medlemsförbund var på plats i Malmö för en helg fylld av föredrag och workshops.

Nomineringsformuläret för en förtroendepost inom Ax.

För att stärka transparensen och underlätta för den som vill engagera sig har Ax börjat använda sig av en öppen nomineringsprocess inför årsmötet. Ett viktigt steg för ökad öppenhet och demokrati inom föreningen! Detta innebär att alla som vill engagera sig lätt kan anmäla sitt intresse. Du hittar nomineringsprocessen här >>

Ax kommer under 2017 att fortsätta att verka för medlemmarnas bästa i våra kontakter med beslutsfattare, tjänstemän och journalister. Ax vill kunna företräda medlemmarna så hör gärna av dig och berätta om framgångar och utmaningar i ditt förbund. Tillsammans kan vi flytta fram positionerna än mer under 2017!

God Jul och ett Gott Nytt År önskar Ax styrelse!

/Johan Groth, ordförande Ax