Under hösten i oktober arrangerade Ax en valberedningsutbildning tillsammans med Kulturens bildningsverksamhet i Malmö för våra medlemmar. Valberedningen har ett stort ansvar för hur föreningen lever vidare, vilka kompetenser som driver arbetet vidare och vilken representation som finns bland de förtroendevalda. Nu finns materialet från föreläsarna tillgängligt som du eller en valberedning i din närhet (tipsa gärna!) kan använda er av i ert arbete.

Kontakta oss, eller föreläsarna (kontaktuppgifter finns i deras presentationer), om du skulle ha några tankar och funderingar på info@amatorkultur.se.