Träffa Region Norrbotten!

Ax – Amatörkulturens samrådsgrupp bjuder nu in sina medlemsorganisationer och andra ideella kulturutövare i Norrbotten till en träff med Region Norrbotten i Luleå! Du som är nyfiken på hur regionen arbetar med kulturpolitiken på regional nivå och hur du och din förening kan påverka regionalt är varmt välkommen! Det är ett gyllene tillfälle att lära dig mer om hur arbetet med kulturplanen som pågår just nu går till och träffa regionen och andra kulturorganisationer i Norrbotten.

Bakgrund:

Vi har sett att amatörkulturföreningarna/de ideella kulturföreningarna generellt är svaga på regional nivå och frånvarande från samråden som regionerna anordnar. Vi tillsammans behöver bli bättre på att visa oss i sammanhang med regionala tjänstemän och förtroendevalda. Därför anordnar vi regionala träffar i sex regioner och landsting runtom i Sverige där vi får möjlighet att lära oss mer om hur den regionala kulturpolitiken fungerar samtidigt som de regionala företrädarna får en bättre förståelse för våra verksamheter. Det här är för många en första kontakt med regionen.

Vem får komma?

Inbjudan har gått ut till våra medlemsförbund på förbundsnivå och deras distrikt och ett par medlemsföreningar i regionen eller landstinget, men du behöver inte vara medlem i en av Ax medlemsorganisationer för att delta! Du som är verksam inom amatörkulturen eller den ideella kulturen i Norrbotten och vill veta mer om det regionala kulturarbetet, presentera din egna förening och få en bättre kontakt med regionen är välkommen!

Hur är upplägget för träffen?

Under första timmen presenterar föreningarna och de regionala företrädarna sig, och regionen håller en presentation av kulturarbetet inom regionen. Efter en paus börjar andra timmen där vi pratar om kulturplanen och hur förfarandet med att ta fram en kulturplan ser ut, och vilka utmaningar som vår sektor har och hur vi kan synas på ett bättre sätt i kulturplanen. Ett bra tillfälle för dig lära dig mer om hur du kan påverka!

Dagordning för träffen:

18.00 Presentation av Ax – Amatörkulturens samrådsgrupp och projektet En starkare regional närvaro
18.10 Deltagar- och föreningspresentation + eventuella erfarenheter av kontakt med regionen
18.30 Presentation av Region Norrbotten och det regionala kulturarbetet – hur stöttar regionen den ideella kulturen/amatörkulturen?
18.50 Paus
19.05 Hur ser processen med att ta fram en ny kulturplan i regionen ut?
19.20 Kort genomgång av den nuvarande regionala kulturplanen + den ideella/amatörkulturens utmaningar
19.40 Sammanfattning
19.45 Ideell Kulturallians presenterar möjligheter för framtida engagemang
20.00 Träffen avslutas

Vilka regionala företrädare är med?

Kristina Nilsson, kulturchef för Region Norrbotten, och Eva Jonsson, utvecklingsstrateg på regionen, finns på plats.

Reseersättning:

För dig som bor utanför Luleå finns vissa möjligheter att få kompensation för resan till mötet från regionen – spara eventuella kvitton!

Fika:

Det kommer att bjudas på fika och något att dricka under träffen!
Ange kostpreferenser i anmälan.

När: Onsdagen den 15 mars
Tid: Kl. 18.00 – 20.00
Var: Regionhuset (f.d. Landstingshuset), Robertsviksgatan 7, Luleå. Lokalerna är tillgänglighetsanpassade.

Vi bjuder på fika och något att dricka!

Anmälan:

Anmäl dig här >>

Anmäl dig senast den 12 mars (med hänsyn till fikabeställning). Skicka gärna inbjudan vidare till andra amatörkulturorganisationer i Norrbotten!

Varmt välkommen!