Kristin Frilund från Agenda 2030-delegationen berättar om Agendan hos Ideell kulturallians.

I fredags var Ax – Amatörkulturens samrådsgrupp på möte hos Ideell kulturallians, som Ax är medlem i, med delegationen för Agenda 2030 som berättade vad Agenda 2030 innebär och Svensk biblioteksförening som berättade hur de hade tillämpat Agenda 2030 på den egna verksamheten.

Agenda 2030 går i korthet ut på att alla länder i världen (!) har enats om en gemensam agenda för hållbarhet som ska vara vara implementerad i alla länder fram till år 2030. Agendan innehåller 17 huvudmål och 169 delmål som omfattar:

 • Ingen fattigdom
 • Ingen hunger
 • God hälsa och välbefinnande
 • God utbildning för alla
 • Jämställdhet
 • Rent vatten och sanitet för alla
 • Hållbar energi för alla
 • Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 • Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
 • Minskad ojämlikhet
 • Hållbara städer och samhällen
 • Hållbar konsumtion och produktion
 • Bekämpa klimatförändringarna
 • Hav och marina resurser
 • Ekosystem och biologisk mångfald
 • Fredliga och inkluderande samhällen
 • Genomförande och partnerskap

Agendan som gemensamt mål

För delegationen handlar det till stor del om att medvetandegöra kommuner, företag och organisationer i Sverige om Agendan och pusha på för att alla parter ska arbeta med agendan inom den ordinarie verksamheten.

För kommunerna, företagen och organisationerna handlar det om att se vilka mål som är tillämpliga på den egna verksamheten, att förbättra insatser som redan görs på området eller att initiera nya rutiner för att komma igång. Många kommuner, företag och organisationer arbetar redan, mer eller mindre medvetet, med ett eller flera av målen.

Tanken är inte att alla organisationer ska arbeta med samtliga mål utan att välja de mål som passar för den egna verksamheten – för att samhället som helhet ska uppnå agendans alla mål till 2030.

Vad kan vi som kulturorganisationer göra?

För Svensk biblioteksförening har arbetet med Agenda 2030 resulterat i arbetet med en nationell biblioteksstrategi som visar hur biblioteken utifrån målen ska bli bättre på att bidra till ett hållbart samhälle. Frågan är hur våra kulturorganisationer kan bidra utifrån de nationella målen – hur arbetar vi med mål som välbefinnande och jämställdhet och hur kan vi bli ännu bättre?

Har du och din organisation kommit igång med arbetet får ni gärna tipsa oss och berätta mer! Maila Emilie på emilie.johansson@amatorkultur.se.

Du kan läsa mer om Agenda 2030 här >> och klicka på huvudmålen för att läsa delmålen.