Bild från Ax medlemskonferens 2015

Medlemmarna i Ax – amatörkulturens samrådsgrupp hälsas välkomna till årsmöte 2017. Mötet äger rum torsdagen den 6 april 2016 kl 13 – 18 på Sensus möte, Klara Södra kyrkogata 1, Stockholm. Varje medlem äger rätt att skickat ett ombud med rösträtt till årsmötet.

Handlingarna kan laddas ner här och finns även på sidan Arkiv.

Anmälan sker till info@amatorkultur.se senast den 28 mars med angivande av namn, organisation, telefonnummer och önskemål om kost, tillgänglighet etc. Middagen är vegetarisk.

Varmt välkomna!
/Styrelsen