Nu har Ax skickat in sitt remissvar på Kulturskoleutredningens betänkande En inkluderande kulturskola på egen grund (SOU 2016:69).

  • En punkt vi lyfter fram är avsaknaden av samband till det ideella kulturutövandet i utredningen, som är en naturlig fortsättning på kulturskoleverksamheten och mottagare för kulturskoleeleverna och deras kompetens. Det hade varit bra att kolla lite mer på hur föreningslivet kan vara en resurs för kulturskolan.
  • Vi frågar också hur rekryteringen till orkesterinstrument kan förändras och stärkas för att både ideella och professionella orkestrar ska kunna leva vidare.
  • Vi ser också att fler av kulturskolans konstnärliga ledare skulle kunna få fler uppdrag om föreningslivet inte behövde hantera frågor om löneredovisning, skatt och moms.

Här kan du läsa Ax remissvar på Kulturskoleutredningen i sin helhet!