Ax vill uppmana att följa Folkhälsomyndighetens råd.

På Folkhälsomyndighetens webbsida kan du hålla dig uppdaterad om Covid-19. Där hittar du de senaste uppdateringarna, riskbedömningar, risknivåer och tips. Tänk alltid på vart du läser informationen, det är många som skriver om coronaviruset just nu. Vi på Ax hoppas att ni tar hand om er och andra.

Enkla tips:

 • Tvätta händerna ofta och noga med tvål och varmt vatten. 
 • Tvätta händerna mellan 20-30 sekunder och glöm inte tummar, mellan fingrarna och handryggen.
 • Handsprit kan vara ett alternativ om du inte kan tvätta händerna.
 • Hosta och nys i armvecket eller pappersnäsduk.
 • Stanna hemma om du är sjuk.

Genom att tvätta händerna och undvika att röra vid ansiktet samt att undvika nära kontakt med sjuka människor minskar risken för smitta.

Tips till arrangörer:

 • Genomför en riskbedömning 
 • Ge information i förväg om att personer med symtom på luftvägsinfektion inte ska komma till evenemanget.
 • God kapacitet för tillfredställande handhygien, antingen handtvätt med tvål och rinnande vatten eller om det inte går tillgång till handsprit. Detta är särskilt viktigt i toalettområden och på matställen.
 • Information om allmänna hygienråd (t.ex. affischer)

Ladda ned Folkhälsomyndighetens riskbedömningsverktyg.

Snabb fakta från Folkhälsomyndigheten:

 • WHO har beslutat att covid-19 är det officiella namnet för sjukdomen som orsakas av det nya coronaviruset SARS-CoV-2. Covid-19 står för coronavirus disease 2019.
 • Vad är skillnaden mellan Covid-19 och säsongsinfluensa? Sammanfattningsvis kan man säga utifrån vad vi vet idag, att de liknar varandra på många sätt med liknande symtom. De allra flesta blir lindrigt sjuka, men en liten grupp får en mycket allvarlig sjukdom och dödsfall förekommer för både säsongsinfluensa och covid-19.
 • De symtom som rapporterats är framförallt feber och hosta. Även andningspåverkan, snuva, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk är vanliga symtom. De flesta får lindriga besvär som går över av sig själv med egenvård i hemmet. En del blir allvarligt sjuka med exempelvis andningssvårigheter och lunginflammation.
Foto: Nathan Dumlao