Pressmeddelande: Ax får nytt namn och ny ordförande

Under Ax – Amatörkulturens samrådsgrupps årsmöte i april valdes både en ny ordförande och ett nytt namn. Anna Edlund är nu ny ordförande för vad som är en av Sveriges största kulturorganisationer, och Ax fick efter långa diskussioner det nya namnet Ax – Kulturorganisationer i samverkan. Anna Edlund, som blev vald som ny ordförande för…

Ax får nytt namn! Men vilket?

Bakgrunden till namnbytet På Ax årsmöte 2016 presenterades en motion om byte av namn på föreningen. Motionären Sveriges Orkesterförbund angav i motionen att organisationen sedan länge “framfört kritik mot namnet då det av våra medlemmar har en nedlåtande klang med användandet av ‘amatör’”. Styrelsen framhöll i sitt svar att ett arbete kring namnbyte redan påbörjats…

Tisdagsmöte med Snask

Namnbytesdags! Igår hade vi ett andra möte med PR-byrån Snask om Ax förestående namnbyte som årsmötet har beslutat om. Vi kom igång med arbetet genom workshops och medföljande vilda diskussioner. Fredrik sa att man antingen kan skapa ett eget varumärke/eget namn och fylla det med innehåll, som Korpen, eller bygga på något befintligt ord eller…