Foto: Emilie Johansson. Bild från Ax årsmöte 2017.

Under Ax – Amatörkulturens samrådsgrupps årsmöte i april valdes både en ny ordförande och ett nytt namn. Anna Edlund är nu ny ordförande för vad som är en av Sveriges största kulturorganisationer, och Ax fick efter långa diskussioner det nya namnet Ax – Kulturorganisationer i samverkan.

Anna Edlund, som blev vald som ny ordförande för Ax på två år, tar över stafettpinnen efter Johan Groth som går vidare som kanslichef på Sverok – Spelhobbyförbundet på heltid. Anna Edlund kommer närmast från Ax medlemsorganisation RUM, Riksförbundet Unga Musikanter, där hon är förbundsordförande sedan 2014.

Några av sakerna Anna vill prioritera att arbeta med under de kommande åren är bland annat att stärka den ideella kultursektorn och sätta den på kartan.

Anna Edlund, ny ordförande för Ax. Foto: Johannes Axner

– Det finns så många möjligheter för den ideella kultursektorn att samarbeta med exempelvis institutioner, kommuner och regioner för att gemensamt skapa ett mer aktivt kulturliv. Ax är en organisation som samlar många, stora som små, och har då kraften att kunna tala med en gemensam röst, säger Anna Edlund.

Det var under förra årsmötet som en av medlemsorganisationerna lade ett förslag om namnbyte, vilket årsmötet höll med om. Sedan dess har processen med att byta namn varit igång. Efter att ha samarbetat med en PR-byrå fanns ett antal förslag klara – däremot valde årsmötet att gå på en annan linje – där valet till slut föll på Ax – Kulturorganisationer i samverkan. Man menade att Ax är väl inarbetat och att Kulturorganisationer i samverkan ger en bättre beskrivning av organisationen.

– Det är få saker som engagerar medlemmar så mycket som ett namnbyte. Vi hade fått in flera bra namnförslag av våra medlemmar innan mötet. Att Ax är kvar är nog en styrka, i alla fall om vi frågar årsmötet. Nu återstår att göra en uppfräschning av vår grafiska profil, säger Anna.

Under det senaste året har Ax med medel från Kulturrådet drivit projektet En starkare regional närvaro. Projektet har nyligen beviljats ett andra år av Kulturrådet och därmed kommer arbetet med att knyta de ideella kulturorganisationerna närmare den regionala kulturpolitiken att fortsätta.

Ax kommer även med anledning av projektets första år att hålla ett seminarium i Almedalen tillsammans med Ideell kulturallians. Seminariet med titeln ”En kulturpolitik närmare medborgaren – vad hände?” kommer att handla om hur samverkan med civilsamhället har kommit att fungera i praktiken sedan kultursamverkansmodellen infördes.

Följ Ax – Kulturorganisationer i samverkan på facebook för att hålla dig uppdaterad.

Ax – Kulturorganisationer i samverkan samlar 22 riksförbund verksamma inom den ideella kulturen med över 310 000 medlemmar. Till medlemsförbunden hör Amatörteaterns Riksförbund (ATR), Folk You, Föreningen för Tidig Musik (FfTM), Kontaktnätet, Lokalrevyer i Sverige (LIS), Riksförbundet för Folkmusik och Dans (RFoD), Riksförbundet för Subkultur, Riksförbundet Unga Musikanter (RUM), Riksförbundet Öppna Kanaler, Svenska Arbetarsångarförbundet (SAS), Svenska Folkdansringen, Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund (SHR), Svenska Missionskyrkans Musikkårer (SMM), Sveriges Arbetarteaterförbund (ATF), Sveriges Film- och Videoförbund (SFV), Sveriges Kyrkosångsförbund, Sveriges Körförbund, Sveriges Orkesterförbund (SOF), Sveriges Spelmäns Riksförbund (SSR), Sverok – Spelhobbyförbundet, Ung Teaterscen och UNGiKÖR. Ax är en röststark arena för ideell kultur som arbetar med projekt och insatser för att främja den ideella kulturen i samhället.

Kontakt:
Anna Edlund
Ordförande Ax – Kulturorganisationer i samverkan
+46 (0)70 – 394 23 82
anna.edlund@axkultur.se

Emilie Johansson
Kommunikatör Ax – Kulturorganisationer i samverkan
+46 (0)70 – 251 54 29
emilie.johansson@axkultur.se