Foto: By Per Pettersson from Stockholm, Sweden (Applåder) [CC BY 2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0)], via Wikimedia Commons

Tillsammans med Ideell Kulturallians anordnar vi seminariet ”En kulturpolitik närmare medborgaren – vad hände?” den 3 juli kl 13.00 – 14.30 på Länsteatern i Visby. Seminariet kommer att handla om:

Kultursamverkansmodellen

Kultursamverkansmodellen har som mål att föra människor närmare kulturpolitiken. De effekter vi ser av modellen är att kulturen har kommit högre upp på den politiska agendan i landstingen och att politiker och tjänstemän har blivit mer engagerade i kulturpolitiken. Men varför lyckas inte samverkansmodellen fånga upp och intressera civilsamhället och alla de människor som lägger sin fritid på kulturverksamheter? Finns förutsättningarna för en kulturpolitik närmare medborgaren?

Kulturpolitiken i partierna

Kulturpolitiken har alltid setts som viktig men aldrig varit prioriterad. Varför får kulturens frågor så litet utrymme inom partierna och varför engagerar inte kulturpolitiken eller kulturdebatten medborgarna? Varför är det så svårt att formulera behov och idéer gällande kulturpolitiken?

Medverkande:

 • Calle Nathanson, VD Folkets Hus och Parker och ordförande Ideell kulturallians
 • Anna Edlund, ordförande Ax – Kulturorganisationer i samverkan och Riksförbundet Unga Musikanter
 • Gunilla Carlsson (S), vice ordförande kulturutskottet
 • Bengt Eliasson (L), ledamot i kulturutskottet
 • Stina Oscarson, skribent och kulturutövare
 • Jörgen Lindvall, kulturchef Region Jönköpings län
 • Alexander Hallberg, förbundsordförande Sverok – Spelhobbyförbundet
 • Anna-Karin Andersson, verksamhetschef Ideell kulturallians
 • Emilie Johansson, projektledare En starkare regional närvaro, Ax – Kulturorganisationer i samverkan
 • Anna Maris, projektledare Kick-projektet, Ideell kulturallians
  Med reservation för eventuella ändringar.

Vi kommer att finnas med under Almedalsveckan så om du vill träffa oss och veta mer om Ax är du välkommen att kontakta oss på info@axkultur.se! Annars ses vi på vårt seminarium. Bjud gärna in personer du tror kan vara intresserade!