Anmälan till dialogträff med Landstinget Sörmland den 12 september

Den 12 september kl 18.00 – 20.00 är du som är medlem i någon av Ax – Amatörkulturens samrådsgrupps medlemsorganisationer och verksam i Sörmland varmt välkommen till en träff med Landstinget Sörmland i Eskilstuna! Träffen är till för dig som vill veta mer om regionen och hur du och din organisation eller förening kan vara med och…

Ax lämnar lämnar remissvar på Palett för ett stärkt civilsamhälle

Igår postade Ax sitt remissvar på utredningen Palett för stärkt civilsamhälle till Kulturdepartementet. I remissvaret för vi fram att vi vill se statistik över ideell kultur, både vad gäller att ta del av och utövande. Vi efterfrågar sänkta trösklar för unga inom föreningslivet, ett större fokus på mångfald och att nå grupper som idag är…

Sökes: Värdregioner för extra dialogträffar med den ideella kulturen i höst!

En starkare regional närvaro ska stärka Ax 18 medlemsorganisationer och den ideella kulturen på regional nivå. Ett av målen i projektet är att ta fram ett slutmaterial som det ideella kulturlivet ska använda sig av för att bli starkare regionalt. Materialet bygger bland annat på tre dialogträffar i olika regioner under hösten. Under dialogträffarna får den ideella kulturen,…

AX – AMATÖRKULTURENS SAMRÅDSGRUPP I ALMEDALEN!

Under den första veckan i juli befinner sig Ax i form av Johan Groth, ordförande för Ax, Anna Edlund, projektledare för Inflytandeguiden, och Emilie Johansson, projektledare för En starkare regional närvaro, på Almedalsveckan – boka in en träff med oss! Vill du diskutera regionala frågor, ideell kultur, samverkan eller inflytande? Släng iväg ett mail till…