Samhällstrender och kulturvanor – en omvärldsanalys: 5 trender som påverkar morgondagens kulturvanor

Myndigheten för kulturanalys har i dagarna publicerat rapporten Samhällstrender och kulturvanor – en omvärldsanalys. Rapporten speglar fem utvecklingstendenser i dagens samhälle som kan få konsekvenser i kulturvanorna och i kulturpolitiken för 5-10 år framåt. Trender som tas upp är att vi är på väg mot ett mer heterogent samhälle där ökade inkomstklyftor och urbanisering m…

Vändpunkt – rapport med förslag om kultur och hälsa i nordisk samverkan

Region Skåne har på uppdrag av Nordiska Ministerrådet tagit fram rapporten Vändpunkt – förslag om kultur och hälsa i nordisk samverkan. Den bygger på en kartläggning av praxis, forskning och utbildning inom området kultur och hälsa i de nordiska länderna. Rapporten är i två delar. Kjell Austin är rapportförfattare. Kulturupplevelser och social samvaro har visat…

Myndigheter har låg kompetens om civilsamhällets villkor

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har tagit fram rapporten Villkor för ideella föreningar och trossamfund 2014. I rapporten framgår det att tillfrågade ideella föreningar och trossamfund anser att tjänstemän i kommuner, landsting och på statlig nivå har alltför låg kompetens om civilsamhället och dess villkor. Tjänstemännen anstränger sig inte heller för att skapa ett…

359 miljoner kronor extra till kultur år 2016

Budgetpropositionen: Regeringen satsar 359 miljoner kr extra på kultursektorn. Fler ska ges möjlighet att ta del av kultur och själva uttrycka sig genom kultur. Musik- och kulturskolor får ett högre anslag. Fler muséer kan ha fri entré och möjlighet att ta emot nya grupper. Mer kultur till förorterna, samisk kultur och biografer i landsbygden. Ytterligare…